Checklist overlijden

Hieronder wordt een duidelijke checklist weergegeven die gebruikt kan worden bij een overlijden.

Checklist overlijden klikjeuitvaart je uitvaart

Checklist 1. Bel de huisarts, huisartsenpost of waarschuw een verpleegkundige.

Uitleg:
Mocht u vermoeden dat iemand is overleden dan is het van belang dat er zo snel mogelijk een arts komt.

  • Thuissituatie: Een arts stelt officieel het eventueel (natuurlijke) overlijden vast en schrijft een A-B verklaring uit. Deze verklaring is later nodig voor de aangifte van overlijden bij de gemeente.
  • Verpleeghuis: Waarschuw een verpleegkundige. Hij/zij zet de juiste procedure in gang. Ook hier zal een arts komen om de dood officieel te bevestigen en de A-B verklaring uit te schrijven.

Uitzondering:
Indien u vermoedt dat de persoon gestorven is op een onnatuurlijk wijze, waarschuw dan eerst de Politie!

Checklist 2. Neem contact op met directe familie die de uitvaart moet gaan regelen.

Uitleg:
Natuurlijk wilt u directe familie op de hoogte stellen als een dierbare is overleden. Echter is het ook van belang om de overledene zo snel mogelijk te verzorgen om zijn/haar conditie te bewaken.

De arts zal na het schouwen van het lichaam aangeven dat u contact kunt opnemen met de uitvaartonderneming. De uitvaartleider zal u al aan de telefoon de nodige adviezen geven in voorbereiding op het gesprek. Voordat de uitvaartleider er is, is er nog voldoende tijd om de familieleden op de hoogte te stellen.

Checklist 3. Ga na of de overledene een uitvaartwensenlijst en een uitvaartverzekering had.

Uitleg:
Ondanks het feit dat er net een emotionele gebeurtenis heeft plaatsgevonden is het van belang dat er zaken geregeld gaan worden. Juist in deze fase is het belangrijk dat de juiste keuzes worden gemaakt. Eventuele financiële tegenvallers kunnen hiermee worden voorkomen.

Uitvaartwensenlijst:

Steeds meer mensen vullen hun wensen in op een uitvaartwensenlijst  / uitvaartwensenboekje (LINK MAKEN). Aan de hand van deze wensen is het voor nabestaanden eenvoudiger de uitvaart te regelen. In de meeste gevallen wordt er dan ook een notitie gemaakt of er een uitvaartverzekering is.

Uitvaartverzekering:

Uitvaartverzekeringen kunnen door iedere uitvaartondernemer en door de nabestaanden zelf worden geïnd. Zij zijn verplicht het verzekerde bedrag voor een uitvaart uit te keren. U bent daarom ook vrij om de uitvaartverzorger van uw eigen keuze te bellen om u te begeleiden. Dit geeft vaak al veel rust in de hectische dagen na het overlijden.  De uitvaartleider kan ook voor u de polis innen en meteen verrekenen met de nota van het afscheid. Hou er wel rekening mee dat dit niet bij iedere uitvaartonderneming kosteloos is.

Typen Uitvaartverzekering:

Uitvaartverzekeringen zijn er (in zijn basis) in drie vormen:
1. Natura uitvaartpolis
Een natura uitvaartpolis keert geen geld uit aan de nabestaanden, maar vergoedt ‘het pakket van diensten’ welke is afgesloten bij het aangaan van de verzekering.
Het pakket van diensten is terug te vinden in de rechtenlijst die bij deze verzekering hoort. Als een dienst of product niet in deze lijst staat dan zal deze niet worden vergoed maar zullen de nabestaanden deze zelf moeten (bij)betalen. Wilt u geen gebruik maken van het dienstenpakket, dan heeft de verzekering een minimale verzekerde waarde die gebruikt kan worden voor de keuzes bij het afscheid.

Voorbeeld:
a. De nabestaanden kiezen voor een aulaplechtigheid en een koffiekamer bij een crematie. In de rechtenlijst staat dat de aula dienst wordt vergoed maar de koffiekamer wordt niet genoemd in de rechtenlijst. Dit betekent dat de kosten voor de koffiekamer apart in rekening worden gebracht.
b. De nabestaanden willen graag een rouwkaart versturen maar rouwkaarten worden niet genoemd in de rechtenlijst. Dit betekent dat de kosten voor de nabestaanden zijn.
c. In de rechtenlijst staat dat er gebruik mag worden gemaakt van een volgauto. Echter de nabestaanden willen hier geen gebruik van maken. In sommige natura uitvaartverzekeringen wordt er gesproken over ‘inwisselbare producten of diensten’. In dat geval kent de verzekeraar een waarde toe aan de volgauto en kan de wisselwaarde verrekent worden met bijvoorbeeld (een gedeelte van) de koffiekamerkosten.

2. Koopsompolis
Een koopsom polis keert geld uit bij het overlijden van de verzekerde. Dit betekent dat veelal de opdrachtgever of begunstigde het geld van deze verzekeringspolis ontvangt. Natuurlijk is het de bedoeling dat het geld gebruikt wordt door de nabestaanden voor de uitvaart van de verzekerde/overledene maar er is niemand die dit controleert!

3. Combinatie van een Natura uitvaartpolis en een koopsompolis

Tip! Een koopsompolis kent vaak een begunstiging. Deze begunstiging blijft van kracht, indien u zelf niets wijzigt bij de maatschappij. Dit kan de echtgenoot/echtgenote zijn maar ook de ex van de echtgenoot/echtgenote! Controleer uw verzekeringspapieren indien u persoonlijke omstandigheden zijn gewijzigd! Wilt u er zeker van zijn dat het geld wordt gebruikt voor uw uitvaart? Geef dan aan dat de eerste begunstigde de uitvaartorganisatie is die alles regelt en in tweede instantie de (wettelijke) erfgenamen. 

Checklist 4. Regel de uitvaart

Uitleg:
Afhankelijk van de wensen van de overledene kunt u er voor kiezen de uitvaart helemaal zelfstandig te regelen. Echter in de meeste gevallen is het verstandig om een (gecertificeerde) uitvaartondernemer in de arm te nemen om u te begeleiden. Zeker als u weinig tot geen ervaring heeft met het organiseren van een uitvaart dan zijn er zeker een aantal valkuilen welke veel geld kunnen kosten.

Klikjeuitvaart.nl heeft een 5-tal Uitvaartpakketten (3 crematiepakketten en 2 begrafenispakketten) die samen met Amette Uitvaartzorg (een gecertificeerde Register Uitvaart  uitvaartondernemer) zijn samengesteld. Mochten deze pakketten niet aan uw wensen voldoen of wenst u hulp bij het regelen van een uitvaart dan kunt u via de onderstaande knop contact opnemen met Amette Uitvaartzorg.

TIP!
Nogmaals: U bent vrij om zelf een uitvaartondernemer te kiezen ongeacht bij welke verzekeraar u verzekerd bent. Mocht er op de verzekeringspapieren een telefoonnummer staan dan bent u niet verplicht dat nummer te bellen! Het komt regelmatig voor dat de uitvaartverzekeraars die ook uitvaarten verzorgen duurder zijn dan een lokale uitvaartondernemer.

5. Breng de overige familieleden op de hoogte van het overlijden

Uitleg:
Als u een keuze heeft gemaakt uit één van de pakketten van klikjeuitvaart of een afspraak heeft gemaakt met een uitvaartleid(st)er van Amette Uitvaartzorg dan zijn de eerste belangrijkste dingen geregeld. Vanaf dat moment heeft u alle tijd om de overige familieleden, vrienden en andere betrokkenen te informeren over het overlijden van uw dierbare.

Heeft u vragen over de Checklist overlijden? Neem dan contact met ons op, of vult het contactformulier in.
Heeft u hulp nodig bij het organiseren van een uitvaart? Neem dan contact op met Amette Uitvaartzorg.

Checklist overlijden

Call Now Button
Chat openen