Copyright Klik je Uitvaart Disclaimer Klik je Uitvaart UItvaartpakket minimaal Na het overlijden

Copyright Klikjeuitvaart

Copyright Klikjeuitvaart: Alle op de website afgebeelde gegevens,.waaronder teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken,.zijn in eigendom of licentie bij Klikjeuitvaart en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klikjeuitvaart. Linken en verwijzen naar de pagina’s van de site van Klikjeuitvaart mag altijd. Klikjeuitvaart stelt het zeer op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, of vult het contactformulier in.

Copyrihgt Klikjeuitvaart (onderdeel van JE Uitvaart)

Call Now Button
Chat openen