BSN nummer / KopieID

← Ga een pagina terug

BSN nummer. De aangifte van overlijden gebeurt steeds meer met e-herkenning; Een digitale manier van aangifte doen. Hierbij wordt dan ook veelal gebruik gemaakt van het BSN nummer van de overledene. Zonder BSN nummer kunnen wij soms geen aangifte doen.

Voor het innen van een verzekeringspolis wordt ook weleens gevraagd naar een BSN nummer, evenals een ID-bewijs van de opdrachtgever voor de uitvaart. Deze laatste mag echter bewerkt worden zodat o.a het BSN nummer niet leesbaar is. Onze uitvaartmedewerkers gebruiken bij het scannen van een ID-bewijs uitsluitend de app van de rijksoverheid.

TIP!!! Gebruik voor het aanleveren van een kopie id-bewijs of paspoort de app van de rijksoverheid. Zie ook de tips hieronder en het filmpje.

 

Onderstaande is afkomstig van de website van de rijksoverheid

 

Hoe voorkom ik fraude met een kopie van mijn identiteitsbewijs?

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Ook niet als een organisatie vraagt om een kopie voor het afsluiten van een huurcontract of telefoonabonnement. Laat u toch een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken? Maak dan een veilige kopie en dek overbodige gegevens af zoals bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto. Of maak een kopie met de KopieID.

Fraude met identiteitsgegevens

Bij identiteitsfraude maakt iemand anders dan uzelf gebruik van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Met uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer kunnen fraudeurs bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft gekocht. Laat uw ID-kaart niet zomaar kopiëren. Voorkom identiteitsfraude met een kopie van uw identiteitsbewijs.

Fraude identiteitsbewijs voorkomen

Vraagt een organisatie om een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs? Ga dan eerst na of dit nodig is. Vaak is de registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer al voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Zie ook: Welke organisaties mogen een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?

De organisatie die om de kopie vraagt, is verplicht om toe te lichten waarom de kopie noodzakelijk is. Of op basis van welke wettelijke verplichting zij een volledige kopie moeten maken.

Veilige kopie identiteitsbewijs

Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. U moet bijvoorbeeld uw burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

  • Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Geef op het kopie aan dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Veilige kopie maken met KopieID app

Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u met behulp van de KopieID app beveiligen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig.

U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store.

De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Call Now Button
Chat openen